trener personalny poznań

Trening medyczny

05/12/2018

        Trening medyczny to forma terapii ruchem - pomiędzy rehabilitacją a treningiem funkcjonalnym. Skierowany jest przede wszystkim do osób, które chcą wrócić (lub rozpocząć) do aktywności fizycznej po przebytej kontuzji; do tych, u których utrwalone dysfunkcyjne wzorce ruchowe są przyczyną dolegliwości bólowych, ale także do każdego, kto chce zwiększyć świadomość własnego ciała i jego funkcjonowania, tak by bezpiecznie i optymalnie realizować cele związane z codzienną lub sportową aktywnością fizyczną.

        Wzorce ruchowe - postawa ciała, sposób poruszania - kształtujące się w trakcie życia są wypadkową indywidualnych cech, takich jak budowa ciała, styl osobowości, a także czynników zewnętrznych, czyli wymagań i obciążeń, które są także specyficzne dla każdej osoby. Wzorce te nie zawsze są funkcjonalne, a niekorygowane kompensacje ruchowe często prowadzą do kulminacji przeciążeń, co w rezultacie prowadzi do kontuzji lub bólu (które z kolei przyczyniają się do dalszych kompensacji i pogłębiania dysfunkcyjnych wzorców). Obciążenia, na które jesteśmy narażeni, to nie tylko intensywna aktywność sportowa, ale - przede wszystkim! - siedzący tryb życia, tzw. zachodnia postawa siedząca. Ludzkie ciało zostało zaprojektowane do ruchu. Gdy dominującą czynnością w ciągu dnia jest siedzenie, zwłaszcza w jednej, niezmiennej pozycji, dochodzi do osłabienia mięśni, z których jedne stają się przykurczone inne - nadmiernie rozciągnięte. Mięśnie głębokie, których zadaniem jest przeciwdziałanie sile grawitacji, nieużywane, przestają funkcjonować. Dochodzi do zaburzenia równowagi pomiędzy napięciem mięśni powierzchownych i posturalnych, przeciążeń i utrwalania nieprawidłowych nawyków.



        Trening medyczny ma na celu właśnie przywrócenie równowagi w funkcjonowaniu łańcuchów i taśm mięśniowo-powięziowych, korekcję asymetrii i naukę czucia własnego ciała, tak, by prawidłowe wzorce ruchowe manifestowały się w sposób naturalny.

        Bardzo ważnym elementem jest tu diagnoza funkcjonalna, której trener medyczny dokonuje na początku spotkań z klientem, ale też na każdym kolejnym treningu. Dzięki temu może dostosować plan treningowy indywidualnie do każdej osoby, jej możliwości ruchowych, ograniczeń, budowy ciała i obciążeń, na które jest narażona. Trening ten skupia się na funkcjonowaniu ciała jako spójnej całości, dominują ćwiczenia angażujące cały aparat ruchowy, a nie poszczególne mięśnie czy stawy. Równolegle z mobilizacją, uwalnianiem istniejących napięć i przywracaniem funkcjonalnego zakresu ruchomości, pracuje się nad wzmacnianiem osłabionych i nieaktywnych grup mięśniowych, zwłaszcza głębokich taśm stabilizujących.

        Efektem jest poprawa propriocepcji, wzrost kontroli sensomotorycznej i koordynacji ruchowej, co przekłada się na wzrost sprawności i zmniejszenie kompensacyjnych wzorców ruchowych.


Kto może odnieść korzyści z treningu medycznego?


 • Osoby początkujace, rozpoczynające nową formę aktywności fizycznej, np. w celu poprawy zdrowia, wydolności, powrotu do prawidłowej wagi;

 • Osoby powracające do aktywności lub sportu po urazie/kontuzji i rehabilitacji;

 • Osoby pracujące w pozycji siedzącej;

 • Osoby narażone w pracy, sporcie i codziennej aktywności na przeciążenia;

 • Każdy, kto odczuwa przewlekłe bóle kręgosłupa, stawów, bóle głowy i dolegliwości narządów wewnętrznych;

 • Osoby z chorobami autoimmunologicznymi (m.in. Hashimoto, RZS, stwardnienie rozsiane, toczeń rumieniowaty);

 • Seniorzy, chcący jak najdłużej cieszyć się sprawnością i zdrowiem;

 • Młodzież, w celu korekcji i zapobiegania wadom postawy;

 • Kobiety planujące ciążę, w trakcie ciąży i po porodzie;

 • Amatorzy sportów siłowych i wytrzymałościowych;

 • Osoby w każdym wieku i na różnym poziomie zaawansowania, chcące zwiększyć świadomość własnego ciała, jego funkcjonowania, by móc optymalnie i bezpiecznie angażować się w różne formy aktywności fizycznej;


        Skuteczność treningu medycznego w dużej mierze zależy od szczegółowej i holistycznej diagnozy funkcjonalnej klienta, dzięki którym trener może zaplanować ukierunkowany, indywidualny plan treningowy. Diagnozie poświęcone są pierwsze 2 spotkania, na których oceniane są wzorce ruchowe i ewentualne kompensacje i dolegliwości bólowe. Bardzo istotne jest dostarczenie wszelkich wyników badań i zaleceń innych specjalistów - fizjoterapeuty, ortopedy, osteopaty, dietetyka, ginekologa, lekarza medycyny rodzinnej. Trener medyczny może zalecić kontynuowanie (lub rozpoczęcie) leczenia u danego specjalisty.

        Plan treningowy zawsze dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości klienta. W zależności od nich - i systematyczności działań! - możliwe jest stopniowe przejście do treningu funkcjonalnego, a sukcesem jest utrwalenie prawidłowych wzorców ruchowych, tak, by przejawiały się naturalnie w każdej aktywności klienta, który będzie potrafił sam zauważać i korygować pojawiające się kompensacje.